Wizerunek świętego Jerzego, świętego wojownika, symbolizuje. zwycięstwo nad złem. Jest to przedstawienie jego życia opowiedziane poprzez mocny i bogaty obraz znaczenia. Jeden z najpopularniejszych świętych w religii katolickiej, czczony jest również w Umbandzie, gdzie odpowiada orixá Ogum. Wśród innych symbolizmów, reprezentuje odwagę, wiarę i ochronę.

Zobacz poniżej znaczenie niektórych ważnych przedmiotów, które opowiadają ich historię:

Pancerz -. Symbolizuje ona zbroję chrześcijanina. Napierśnik reprezentuje sprawiedliwość. Hełm symbolizuje pewność zbawienia. Pas, prawda. Buty, gotowość do głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Miecz i włócznia - Miecz i włócznia św. Jerzego, które śmiertelnie ranią smoka, przedstawiają słowo Boże, jak mówi św. Paweł: "Słowo Boże jest żywe i czynne, ostrzejsze niż miecz obosieczny, przebijające aż do rozdzielenia duszy i ciała, stawów i szpiku, rozeznające myśli i zamiary serca.

Czerwona okładka -. Symbolizuje ona jego męczeństwo.

Koń biały -. Symbolizuje czystość i świętość. Dodatkowo kolor biały, używany w czasie Wielkanocy, przypomina o zwycięstwie nad śmiercią i zmartwychwstaniu Jezusa.

Smok - Reprezentuje diabła, zło i wszelkie prześladowania Imperium Rzymskiego wobec chrześcijan. Symbolizuje zwycięstwo życia nad śmiercią, Kościoła nad diabłem i światła nad strachem i niepewnością.

Sposób i Kościół - Droga symbolizuje trudności św. Jerzego i wszystkich, by dotrzeć do Boga.

Znaczenie St George Tattoo:

 • Christian
 • Sprawiedliwość
 • Zbawienie
 • Hope
 • Kościół
 • Chrześcijaństwo
 • Faith
 • Ochrona
 • Czystość
 • Prawda
 • Słowa Boga
 • Męczeństwo
 • Świętość
 • Pursuit
 • Trudności

Zobacz kilka zdjęć tatuaży ze świętym Jerzym:

Komentarze s? zamkni?te.

pl_PLPolish